Urząd Miasta Poznania

Jednostka samorządu terytorialnego odpowiedzialna za zarządzanie miastem poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów lokalowych, stymulowanie przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Poznania. Współpraca władz lokalnych ze społeczeństwem zapewnia warunki dla polepszenia jakości życia, samorealizacji mieszkańców i tworzenia przyjaznego człowiekowi miasta możliwości, które jako stolica Wielkopolski świadoma jest swych ważnych powinności wobec kluczowych dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju, a także swojego miejsca wśród stolic regionów Europy.


618785510
anna_sarbinowska@um.poznan.pl
Anna Sarbinowska
pl. Kolegiacki
17

Poznań
61-841
Administracja

Oferty

Wynik wyszukiwania jest pusty lub lista nie zawiera żadnych elementów